Marknadsföring på nätet

MarketingLab
2003 påbörjade MarketingLab sin verksamhet inom sökmotoroptimering, sponsrade länkar och affiliatemarknadsföring. De fokuserar i verksamheten att jobba efter return on investment (ROI) strategin där olika nyckelfaktorer analyseras för att se hur investeringar återgår till vinst.
MarketingLab ligger i framkant i fråga om egen forskning och utveckling och kan därmed ha en framgångsrik resultatbaserad betalningsmodell.  Arbetet att förbättra sig och att skapa effektiv annonsering och resultatoptimering pågår ständigt. Kompetensområdena som MarketingLab framhåller är kunskap inom teknik och stor kunskap inom ekonomi och marknadskommunikation.
Sedan starten 2003 har MarketingLab drivit projekt i en lång rad länder och skaffat sig kunskap och kontakt nät som deras kunder idag kan dra nytta av. Så de som vill bedriva verksamhet i Italien, Spanien, Storbritannien, Irland, Holland, Tyskland, Schweiz, Österrike, Frankrike, Belgien, Norge, Sverige, Finland och Danmark kan vinna på att anlita MarketingLab.

Sökmotoroptimering
Sömotoroptimering är en mycket kostnadseffektiv marknadsföringsmodell då klick som sker i den organiska trafiken inte kostar företagen något. Detta är något MarketingLab skapat stor kompetens inom och jobbar i första hand gentemot sökmotorn Google då denna innehar 89% av marknadsandelarna i Sverige.

Sponsrade länkar
Även inom sponsrade länkar är det Google som står för det mest framgångsrika med sitt verktyg Google Adwords med funktioner som gör att man kan skapa offertförfrågningar, bokningar, försäljning och intresseanmälningar.
Sponsrade länkar har ökat på ett sensationellt sätt de senaste åren och är idag en självklarhet för de flesta företag i marknadsföringssammanhang.

Affiliatemarknadsföring
Affiliate marknadsföring är en av MarketingLabs verksamhetsområden och sker i samverkan med Tradedoubler, Commission Junction, Agent Interactive och Zanox.

ROI Strategi
Att analysera hur investeringar återgår i form av vinster är något som MarketingLab jobbar mycket med i form av ROI (return on investment). Där analyseras bland annat nyckelfaktorer som kundanskaffningskostnad, konverteringsgrad, återköpsfrekvens och livstidsvärde per kund.
MarketingLabs jobbar enligt ROI så att kunden ska få så stor utdelning som möjligt på sina marknadsföringsinvesteringar.

No related posts.