Hur du får bygglov till balkong i ett gammalt hus

Hur du får bygglov till balkong i ett gammalt hus
Stadsbyggnadskontoret ställer höga krav på vad man får göra med ett gammalt hus. Framförallt de delar av huset som ingår i det allmänna utrymmet – dvs. det allmänheten kan se, ytterfasaden. I Stockholms innerstad finns det många gamla hus – och det går inte att sätta upp vilken sorts balkong var som helst. Det finns dock sätt att förbättra ens chanser väsentligt att få byggnadslov för sin balkong.

Byggföretaget Fästeb Bygg AB har precis detta som sitt specialområde. Med deras hjälp får du mycket större möjligheter att få bygga en balkong på ditt gamla hus, men även själva byggprocessen. Fästeb Bygg AB har varit verksamma i branschen i 20 år och kan det där med balkonger och gamla hus i Stockholms innerstad. Ett par viktiga aspekter är att gamla hus är vekare i konstruktionen och inte säkert kan hålla en balkong. Fästeb Bygg AB använder både balkonger och fästtekniker som ska göra detta mycket mer möjligt att genomföra på ett säkert sätt. Rigorösa hållfasthetstest görs innan varje balkonguppsättning. Nästa del är det rent estetiska. Där erbjuder Fästeb Bygg AB att utforma balkongerna efter miljöns estetiska och tidsmässiga krav. Målet för Fästeb Bygg AB är att man ska få känslan av att balkongen satt där redan när huset byggdes en gång i tiden.

Du kan läsa mer om Fästeb Bygg AB och deras byggprocess på deras hemsida www.fasteb.se. Passa också på att titta på deras bildgalleri från deras tidigare jobb med balkongbyggen.

No related posts.