Hur varje Svensk pensionär blev en aktiehaj

Hur varje Svensk pensionär blev en aktiehaj
Ja, riktigt så extremt är det inte riktigt. Men i och med pensionsreformen 1998 – då Premiepensionsmyndigheten inrättades – investeras en del av varje Svensks pension i aktiefonder. Tanken är att dessa pengar dels ska vitalisera Svenskt företagsliv och dels att aktier överlag visat sig vara bästa sättet att få pengar att växa. 1 januari 2010 lades Premiepensionsmyndigheten ner och ersattes av Pensionsmyndigheten. Pensionsmyndigheten fortsätter det arbete som PPM tidigare drev men har även ansvar för försäkringskassans pensionsadministration.
Den del av din pension som investeras i aktier placeras i olika fonder. Var dessa fonder placeras har du själv möjlighet att påverka. Om du känner dig osäker på allt sådant, kan du välja att inte välja och Pensionsmyndigheten lägger dina pengar i en av sina stabila grundfonder. Men du kan också låta ett fondkommissionsbolag handha dina pensionspengar. Swedbank har sådan verksamhet och kan erbjuda en lång rad olika fonder där du kan placera dina pengar. Du kan välja hur många olika fonder du vill placera pengarna och hur många procent av dina pengar som ska läggas på varje fond. För att göra ett sådant val bör du antingen läsa på från den information som finns tillgänglig om fonderna, eller tala med en representant från fondkommissionsbolaget och be om råd.

Det brukar också finns olika paket att välja. Paketen brukar vara indelade i hur ”våghalig” du är. Antingen väljer du ett tryggare fondpaket där avkastningen inte beräknas bli hög, men där du heller inte riskerar att förlora pengar och en dag stå utan. Eller så väljer du motsatsen och kan ge dig själv möjligheten att dina pensionspengar växer betydligt mer och ger dig en god pension på ålderns höst.

Du kan läsa mer om PPM fonder och annat som har med aktiehandel att göra på www.sparaiaktier.se.

No related posts.