m du av någon anledning inte betalar en räkning i tid

Om du av någon anledning inte betalar en räkning i tid kan du i värsta fall öka på en så kallad betalningsanmärkning. En sådan kan i sin tur innebära stora problem om du vill hyra bostad, teckna ett lån eller handla på kredit. Betalningsanmärkningen finns kvar i Kronofogdens register i 3 år för privatpersoner och 5 år för företag. Ofta rör det sig om blygsamma summor. Den vanligaste anledningen till att privatpersoner hamnar hos Kronofogden idag är att man underlåter att betala TV-avgiften. I mars, 2013, kunde Dagens Nyheter rapportera att 106 000 personer hamnat i Kronofogdens register. I nästan alla fall beror skulden på att man inte avregistrerat sitt apparatinnehav.

Tyvärr är det väldigt lätt att dra på sig en betalningsanmärkning. Och när den väl registrerats är det ofta inte så mycket man kan göra åt det. När du ansöker om lån kollar banken upp din kredithistoria. Skulle det visa sig att du har en betalningsanmärkning så är risken stor att banken väljer att neka dig ett lån, även om dina privatfinanser är i ordning. Ett litet misstag kan således få långtgående konsekvenser. Det finns dock sätt att låna pengar även om de vanliga bankerna och kreditinstituten säger nej. Om du är intresserad av att läsa mer om alternative låneinstitutioner ska du vända dig till Flexilån. Vi hjälper dig att låna pengar. Vi finns på flexilan.se

Ett låneinstitut som lånar till individer med betalningsanmärkningar är Loan24. Här är man villig att bortse från enstaka misstag och istället fokusera på helhetsbilden. Ett annat bra alternativ är Bluestep. Gå in på www.flexilan.se och läs mer om kreditmarknaden.

No related posts.