Många kämpar idag med övervikt och fetma.

Många kämpar idag med övervikt och fetma. Under årtionden har andelen överviktiga ökat, inte minst i stora delar av Västvärlden. Även om ökningen under de senaste åren tycks ha stannat av i Sverige förblir övervikt vårt största och kanske mest svårlösta folkhälsoproblem. Den som försökt åstadkomma en varaktig viktminskning vet att det inte finns några enkla sätt. Orsakerna till övervikt är komplexa, men ur ett fysiologiskt perspektiv är det ett resultat av för hög energikonsumtion i relation till energi förbrukning. Du måste helt enkelt konsumera mindre och nyttigare mat och dryck samtidigt som du rör dig mer.

Det är idag tydligt att den konventionella sjukvården inte förmår tackla problemen med övervikt på ett effektivt sätt. Företaget Grace Wellness verkar för att sprida information om viktkontroll och vägen till ett mer hälsosamt liv. Sedan ett flertal år samarbetar vi med professor Per-Arne Öckerman, en auktoritet inom näringslära som publicerat över 400 vetenskapliga arbeten och som fungerat som expert åt Socialstyrelsen vid framtagandet av allmänna kostrekommendationer. Vi har bland annat tagit fram ett flertal kosttillskott som bidrar till att öka förbränningen av fett samt dämpar hungerkänslor.

På vår hemsida, gracewellness.info , kan du bland annat läsa mer om kosttillskottet Reducer, vars aktiva substanser möjliggör ett bättre balanserat näringsintag och snabbare förbränning. Reducer säljs i abonnemangsform–20 dagars förbrukning för 349 kronor, en månad för 399 kronor samt två månader för 798 kronor. Beställ direkt på hemsidan, så får du Reducer skickat hem till dig! För mer information om Reducer, besök vår hemsida eller kontakta oss på telefonnummer 08-509 33 200 eller via e-post, kundservice@gracewellness.se. eller läs mer på bloggen om grace wellness

Related posts:

  1. Idag är det många som hyr in professionell städhjälp.