Metoder för att minska radon redan innan du behöver sanering.

Det är klokt att använda metoder som minskar mängden radon för att förebygga behovet av
en sanering. En värmeåtervinningsventilator (HRV) kan installeras för att öka ventilationen i
ditt hem vilket bidrar till att minska radonhalten. En HRV ökar ventilationen genom att införa
utomhusluft och utformas för att ventilera hela eller delar av ditt hem, även om de är
mindre effektiva mot radon när de endast används för att ventilera källaren. Om de är
korrekt balanserade och underhålls, kan de se till att en konstant grad av ventilation hålls
genom hela året. HRVs förbättrar också luftkvaliteten i bostäder som också har andra
föroreningar i luften. En viss naturlig ventilation förekommer i alla bostäder. Genom att
öppna fönster, dörrar och ventiler på de nedre våningarna du ytterligare öka ventilationen i
ditt hem. En ökning av ventilationen blandar utomhusluft med inomhusluft som innehåller
radon och resulterar i sänkta radonhalter i bostaden. Men när fönster, dörrar och ventiler
åter är stängda, återgår radonhalten till det tidigare värdet inom ca tolv timmar. Naturlig
ventilation i alla typer av hem bör därför normalt anses bara vara en tillfällig minskning av
radon i bostaden. Olika typer av ventilationssystem kan ses om förebyggande åtgärder för
att undvika radonförorening och efterföljande sanering. Men är du redan utsatt för radon i
din bostad, behöver du sanering.
Att genomföra en radonsanering är ingen enkel sak men misstänker du att ditt hus har blivit utsatt och kräver sanering så gör en mätning i ditt hus. Om det visar sig att värdena är för höga bör du kontakta ett företag som är experter på radonsanering. Du kan få tag på mer bra och utförlig information om radonsanering om du vill. Ett mycket bra ställe, med massor av matnyttig och detaljerad information är http://www.radonsanering.nu.

No related posts.