Per Olsson hade en bingohall – ia ia o.

Spelet Bingo har i ett avseende funnits i många hundra år, men spelet med de regler vi använder idag har bara funnits sedan 1920 talet när Hugh J. Ward standardiserade det moderna spelet och skaffade sig rättigheterna till namnet Bingo. Han skrev 1933 en regelbok med de regler vi använder än idag när vi spelar Bingo.
Att Hugh J. Ward skaffade sig rättigheterna till namnet var dock inte som en onämnd vismakare visste om när han 1780 skrev en sång om hunden Bingo.
I Sverige känner vi låten som “Per Olsson hade en bonnagård”, men  i original gick den “There Was a Farmer Who Had a Dog” och fortsätter med “Bingo Was His Name-O”.
Men idag kan nog ingen höra Bingo utan att tänka på spelet och dess olika varianter – som exempelvis Bingolotto. Det enda undantaget man kan tänka sig är i så fall flickfotografen Bingo Rimér. Å andra sidan kan man inte tänka på Bingo Rimér utan att tänka på spelet – så spelet vinner i alla fall (eftersom man kan spela spelet utan att tänka på Bingo Rimér).
I Sverige har Bingo varit populärt och reglerat sedan 1960-talet då idrottsklubbar fick tillstånd att förestå bingohallar, där avkastningen gick till klubbarnas ungdomsverksamhet. Från och med 90-talet blev Bingolotto begreppet för folket och mellan två och tre miljoner människor bänkade sig varje vecka. Idag handlar det om internetbingo – och om detta kan du läsa allt viktigt på bingospelaren.se.

Related posts:

  1. Ballong bingo